9 jaar Media

| | - september 9th, 2009

Dit is een artikel over mijn traject als student, een zelfreflectie op mijn studie periode die interessant zou kunnen zijn voor toekomstige studenten die zich momenteel nog aan het oriënteren zijn. De informatie in dit artikel is gebaseerd op mijn persoonlijke ervaringen, dit betekent niet dat alle informatie overeenkomt met het tegenwoordig aangeboden curriculum van de genoemde opleidingen.

Voorafgaand

De afgelopen 9 jaar heb ik 2 media studies doorlopen, in 2004 heb ik de studie ‘Multimedia Vormgeven’ op het Grafisch Lyceum Eindhoven (Tegenwoordig de Eindhovense School) afgerond en recentelijke heb ik mijn Master of Arts (EMMA) in Digital Media Design aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht voltooid. Dit is waar mijn studie tijd eindigt, een vreemde realiteit die nog niet helemaal tot me is doorgedrongen. ‘Maar wat wil je nu eigenlijk gaan doen?’ is een vraag die mij de afgelopen maand regelmatig gesteld is, zonder dat ik er een echt concreet antwoord op heb, niet omdat ik twijfel aan mijn kwaliteiten en mogelijkheden maar omdat ik simpelweg eerst een reflectie periode nodig heb om voor mezelf alles eens rustig op een rijtje te zetten.

Een jaartje of 10 geleden deed ik tijdens mijn MAVO examen periode de middelbare school een soort studie test waaruit naar voren kwam dat ik vooral de handel in moest, ik kon me hier echter weinig bij voorstellen en eigenlijk was ik gewoon nog niet in staat zo’n belangrijke keuze te maken. Mijn moeder vroeg me dan ook al snel wat ik leuk vond op school? Het advies wat zij me gaf was ‘Doe vooral wat je leuk vind want als de motivatie er is, komt het allemaal vanzelf wel. Ook al blijkt het de verkeerde keuze dan weet je in tweede instantie alsnog wat je wilt’, dit bleek achteraf een zeer goed advies te zijn.

De creatieve vakken op de middelbare school (tekenen en handvaardigheid) bevielen me wel en zelf was ik thuis bezig met het ontwikkelen van zeer primitieve websites en digitale illustraties. Ik besloot me, na het aanvragen van een informatie pakket, in te schrijven op het Grafisch Lyceum Eindhoven richting Multimedia Vormgeven, materie die ik in ieder geval op dat moment interessant vond, ongeacht of dit in de toekomst ook zo zou zijn.

Grafisch Lyceum Eindhoven (GLE) – MBO Niveau

Het begin van de studie had maar weinig met ontwerpen voor nieuwe digitale media en het internet te maken. De focus lag vooral op de basis principes van het vormgeven. Kleur, Contrast, Compositie, Materialen etc. met vakken als ‘Visualisatie’ (tekenles) en ‘Fotografie’ (diafragma, sluitertijd, en het zelf ontwikkelen van film). Hierna ging het langzaam over in een periode waarbij de nadruk vooral lag op drukprocessen en vormgeven voor traditioneel drukwerk, opmaak in Quark Xpress en alles over bestandsformaten, rasters en kleursystemen.

Hierna begon de periode waarin Internet de hoofdrol innam, en alle digitale media vormen die daarbij hoorden, Photoshop/Illustrator, video (zowel filmen als monteren) en animatie (in 3D en flash). Gevolgd door een stage jaar, bestaande uit twee periodes van 6 maanden waarbij ik bewust koos voor een groot bedrijf (BAM NBM Rail – Technologie) en een klein bedrijf (Drecomm), niet alleen was dit vakinhoudelijk een zeer leerzame periode maar het was ook de eerste keer dat ik in aanraking kwam met het werkveld.

Het laatste jaar van de studie begon jammergenoeg een niveau te laag, een half jaar werd gevuld met korte zelfstandige projecten (veelal web-design) die niet veel van elkaar verschilden. gevolgd door een afstudeer periode waarbij je in groepjes van vier een complete anti-download campagne moest ontwerpen (bestaande uit een applicatie, website, en promotie materiaal (flyers, posters en reclame filmpje) genaamd ‘wat boeit mij dat?!

Positieve punten:

 • Goede basis ontwerp principes
 • Breed assortiment digitale media lessen
 • Duidelijke lessen en beoordelingscriteria
 • Projecten zowel in groepsvorm als individueel
 • Lange leerzame stage periode

Negatieve punten:

 • Weinig eigen inbreng (centrale lessen en vaardigheden)
 • Diepgang m.b.t. rol digitale media ontbreekt
 • Weinig techniek (programmeren)
 • Niet innovatief genoeg
 • Teveel herhaling na de stageperiode

Niveau

Voor vele studenten had de opleiding een iets wat kinderlijk karakter, doordat er veel centrale lessen waren en iedereen veelal dezelfde opdrachten uitvoerden was de eigen inbreng beperkt, iets wat ik vooral persoonlijk merkte na het stage jaar waarin je niet alleen veel grafische en technische kennis opdoet, maar ook je eigen rol duidelijk wordt, je wordt zelfverzekerder en eigenwijzer, waarna je weer op school terugkeert en verder gaat met de centrale les, een omslag die voor veel problemen zorgde

Wat ik vooral nu als de belangrijkste leerelementen van deze studie beschouw zijn de basis principes van het vormgeven, en de brede basis op het gebied van digitale media. Maar er ontbrak ook veel, zo leerde we eigenlijk niks over programmeren (alleen html opmaak), en ontbrak er vaak een meerwaarde m.b.t. de ontwikkelde vormgeving, het waren simpelweg ‘mooie (soms interactieve of bewegende) plaatjes’. Na het volgen van de opleiding Multimedia Vormgeven kun je aan de slag als vormgever voor interactieve media (web) of print, op conceptueel vlak ontbreekt er nog al wat.

Na het afronden van het GLE werd mij geadviseerd me in te schrijven bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht als je verder wilde studeren in dezelfde richting. Omdat ik het gevoel had dat er nog veel te leren viel op het gebied van digitale media, en omdat ik nog jong was, besloot ik me in te schrijven voor de richting ‘Digital Media Design’ (DMD) aan de faculteit Kunst Media en Technologie te Hilversum.

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) – HBO Niveau

Het eerste jaar van de studie was niet wat ik verwacht had, de focus lag vooral op conceptualisatie ‘wat wil je vertellen’ en ‘hoe kun je de boodschap het beste overbrengen’. Met een aantal vakken gericht op verschillende conceptualisatie-technieken en verhaal structuren. Ook werden er basislessen gegeven in HTML / javascript / PHP, photoshop en flash (Actionscript 2). en al deze lessen kwamen samen in het vak ‘Interactief Concept en Productie’ (ICP) waarbij je, veelal in kleine groepjes, in acht weken het hele traject van concept tot productie doorloopt met als eindresultaat een werkend prototype. Ook waren er inspirerende gast sprekers en moest je na ieder semester een aantal seminars volgen waarbij de meest uiteenlopende onderwerpen aan bod komen.

Ook de studie DMD heeft een stage periode, Ik liep een half jaar stage bij Grrr te Amsterdam, waar ik op technisch vlak veel leerde. Ook was het een reflectie moment op conceptueel vlak, de tijd die binnen de HKU beschikbaar is voor conceptualisatie komt niet overeen de praktijk van het bedrijfsleven. Het derde jaar wordt afgesloten met een groepsproject voor een echte opdrachtgever in samenwerking met studenten van andere opleidingen. Mijn project was de Virus Free Generation Hip-Hop Tour, waarvoor ik 10 weken door Afrika trok en op locatie een website beheerde, video monteerde en foto’s maakte van activiteiten van de tour. Ik kwam in aanraking met de creatieve Afrikaanse jeugd en leerde locatie onafhankelijk werken. Het jaar wordt afgesloten met een Thesis, waarbij de student onderzoek doet naar een werkveld gerelateerd onderwerp, dat aansluit bij het project.

Na het derde leerjaar wordt er gekozen voor het BA traject of het EMMA (European Media Master) traject. Het EMMA traject duurt 2 maanden langer en bestaat uit een groepsproject, een individueel project en een individueel onderzoek (en thesis). Mijn groepsproject was Crowd Connection waarbij we (een groep bestaande uit interaction designers, digital media designers en audiovisuele vormgevers) voor het telematica instituut onderzoek deden naar physical computing in de openbare ruimte, met als resultaat een interactief pashokje (BUY?) waarbij consumenten bewust worden van informatie achter het product.

Voor mijn Afstudeerproject ‘Oma is de weg kwijt‘ deed ik onderzoek naar nieuwe media in het basisonderwijs wat resulteerde in een interactief lespakket voor de basisschool gebruikmakende van een multitouch tafel, waarbij leerlingen de link leggen tussen hun persoonlijke (familie) geschiedenis en de geschiedenis van Nederland, en actief samenwerken doormiddel van nieuwe media.

Positieve punten:

 • Veel vrijheden, mogelijkheid om eigen interesse te gebruiken binnen de les
 • Interessante lessen gericht op nieuwe ontwikkelingen
 • Projecten zowel in groepsvorm als individueel
 • Goede cross-mediale projecten, ook voor echte klanten
 • Vele disciplines en veel samenwerking en deling van kennis onder studenten

Negatieve punten:

 • weinig lessen m.b.t. ontwerp principes / vormgeving
 • Ondersteuning veelal conceptueel
 • Individuele Motivatie en Ondernemingsschap een pre
 • Niet altijd realistisch m.b.t. het werkveld
 • Slechte organisatie

Niveau

Het niveau binnen de HKU ligt een stuk hoger dan dat op het grafisch lyceum, maar vanwege mijn vooropleiding was dit geen probleem, ik kan me voorstellen dat het voor een student die rechtstreeks van de middelbare school komt een probleem zou kunnen zijn. Alle opdrachten en lessen bevatten een grote hoeveelheid eigen inbreng en motivatie wat ervoor zorgt dat de lessen een stuk persoonlijker en interessanter zijn waarbij veel kennisoverdracht plaatst vindt onder studenten.

Tijdens de studie ontwikkeld de student zichzelf met ondersteuning van docenten, dit betekent dat elke student een individueel traject volgt waardoor er een netwerk van studenten ontstaat me een grote diversiteit aan kwaliteiten. Dit heeft ook een nadeel, de organisatie is over het algemeen slecht. Na het volgen van de studie Digital Media Design ben ik op een punt aanbeland waar ik een hele brede kennis heb op het gebied van vormgeving en nieuwe media, ik ben in staat concept, vormgeven, interactie en techniek te combineren om een hoogwaardig en uniek media product te ontwikkelen.

Conclusie

De afgelopen jaren heb ik veel geleerd, de verschillende opleiding boden de beoogde ondersteuning om dit mogelijk te maken, maar uiteindelijk komt het allemaal aan op persoonlijke interesse en motivatie, zowel het Grafisch Lyceum en de HKU zijn scholen waarbinnen veel mogelijk is, als je er zelf voldoende energie en tijd in steekt. Het grafisch Lyceum is een goede stap voor studenten die beginnen met digitale media en vormgeving, als je al ervaring hebt en meer diepgang zoekt is een studie aan de HKU een goede optie.

Mijn traject als student is ten einde gekomen, terugkijkend heb ik heel veel uit mijn studie jaren gehaald, zo ben ik in aanraking gekomen met vele vormen van digitale media, en bevindt ik me nu aan de innovatieve kant van media, waarbij ik naar nieuwe vormen zoek om digitale interactieve media in te zetten om bestaande sociale en maatschappelijke problemen te verhelpen. Ik heb ervaring opgedaan in andere landen en ben veel te weten gekomen over mijn eigen behoefte en die van anderen m.b.t. toegang tot informatie. Tijdens mijn studietijd heb ik in zowel grote als kleine creatieve ontwerp bureaus ervaring opgedaan, ik heb een netwerk opgebouwd bestaande uit zeer talentvolle jonge ontwerpers en ontwikkelaars. Ik zie de toekomst dan ook met een goed gevoel tegemoet, en mijn interesse voor interactieve media is nog altijd groeiende.

Links

Grafisch Lyceum EindhovenMultimedia Vormgeven
Hogeschool voor de KunstenFaculteit Kunst Media en TechnologieDigital Media Design

Bookmark and Share

E-mail this story to a friend! TwitThis Digg Reddit del.icio.us Design Float DZone StumbleUpon Facebook Technorati Google Bookmarks Live Yahoo! Bookmarks Turn this article into a PDF! Print this article!

Related posts:

Leave a Reply

Name: (required)

E-Mail: (required)

Website: